Het nettoformaat is kort samengevat zoals het eindproduct eruit zou moeten zien qua maten. Dus zonder de marges meegerekend zoals afloop etc.