Met brutoformaat bedoelen ze het totale formaat inclusief afloop en snijtekens.