PPI (pixels per inch) is een eenheid van resolutie van het apparaat. Vaak wordt dit gebruikt voor weergave op schermen waarbij bij kleurenfoto’s vaak de norm van 300 PPI gebruikt wordt. (al wordt hier vaak de term DPI gebruikt in plaats van PPI aangezien ze dezelfde waarde hanteren)

DPI zijn het aantal inktstippen per strekkende inch. DPI is dus een eenheid welke bedoeld is voor drukwerk en niet voor beeldwerk.

1 DPI staat gelijk aan 1 PPI.